slåast

slåst

Gútungan slógest ti' den eini blǿdde i nòsinn.

Infinitiv
slåast
Presens eintal
slæst
Presens fleirtal
slåast
Preteritum eintal
slóst
Preteritum fleirtal
slógest
Perfektum eintal
slègjest
Imperativ eintal
slåast!
Imperativ fleirtal
slåast!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Sterkt verb
Emne
Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2006)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Sigurd Brokke
Registrert av:
Svein Jore (16.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (09.01.2006)
Oppdatert av:
Svein Jore (15.01.2006)
Id fra gammalt system:
1279