gantast (V)

når ungar leikar og småknuffast

Eg sat i glasæ å såg mæ da gantast úti túnæ.

Infinitiv
gantast
Presens eintal
gantast
Presens fleirtal
gantast
Preteritum eintal
gantast
Preteritum fleirtal
gantast
Perfektum eintal
gantast
Imperativ eintal
gantast!
Imperativ fleirtal
gantast!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Leik og fritid
Innlese av
Knut K. Homme (2006)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (16.09.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (01.02.2006)
Oppdatert av:
Svein Jore (01.02.2006)
Id fra gammalt system:
1276