tembe

ete mykje

'An tember å èt'e.

Infinitiv
tembe
Presens eintal
tember
Presens fleirtal
tembe
Preteritum eintal
tembde
Preteritum fleirtal
tembde
Perfektum eintal
tembt
Imperativ eintal
temb!
Imperativ fleirtal
tembi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Mat og drikke
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Bergit Kjetilsdotter Rike
Registrert av:
Sigurd Brokke (19.03.2015)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (08.04.2015)
Id fra gammalt system:
12640