linde

sveipe ein linde kring eit reivebån for å halde kleda på plass

Infinitiv
linde
Presens eintal
lindar
Presens fleirtal
linde
Preteritum eintal
linda
Preteritum fleirtal
linda
Perfektum eintal
linda
Imperativ eintal
lind!
Imperativ fleirtal
lindi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Klede og sko
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (07.03.2015)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (07.03.2015)
Id fra gammalt system:
12613