skrúvende

manipulere (påverke sterkt ein annan person til å skifte meining eller åtferd)

Infinitiv
skrúvende
Presens eintal
skrúvender
Presens fleirtal
skrúvende
Preteritum eintal
skrúvendte
Preteritum fleirtal
skrúvendte
Perfektum eintal
skrúvendt
Imperativ eintal
skrúvend!
Imperativ fleirtal
skrúvendi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Gyro T. Homme / Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (07.03.2015)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
12601