fante seg

vere i hop med ein ny kjærast

Infinitiv
fante seg
Presens eintal
fantar seg
Presens fleirtal
fante sikkå
Preteritum eintal
fanta seg
Preteritum fleirtal
fanta sikkå
Perfektum eintal
fanta seg
Perfektum fleirtal
fanta sikkå
Imperativ eintal
fant di!
Imperativ fleirtal
fanti dikkå!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Ingebjørg Vegestog Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (14.11.2014)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (08.07.2015)
Id fra gammalt system:
12394
Intern kommentar:
Ord frå Torjus Nomeland i boka "Miskunnætti".