mót ananné (V)

mot einannan

Uttrykk
mót ananné
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål pga. bøying
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Bergit Kjetilsdotter Rike
Registrert av:
Sigurd Brokke (30.10.2014)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
12373