kåme smøyglandi

kome smygande, lure seg fram

Uttrykk
kåme smøyglandi
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Dreng Å. Tveiten / Gerd Mosdøl / G.B. Holen
Kjelde (fritekst):
Ingebjørg Vegestog Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (17.10.2014)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
12333