galne seg

1. ha upassande framferd (om folk)
2. springe og kjæte seg (om dyr)

Infinitiv
galne seg
Presens eintal
galnar seg
Presens fleirtal
galne sikkå
Preteritum eintal
galna seg
Preteritum fleirtal
galna sikkå
Perfektum eintal
galna seg
Perfektum fleirtal
galna sikkå
Imperativ eintal
galn di!
Imperativ fleirtal
galni dikkå!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Personlege eigenskapar , Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (03.10.2014)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (03.10.2014)
Id fra gammalt system:
12314