lute sund'e

dele opp i mindre delar (td ein gard; negativt uttrykk)

Infinitiv
lute sund'e
Presens eintal
lutar sund'e
Presens fleirtal
lute sund'e
Preteritum eintal
luta sund'e
Preteritum fleirtal
luta sund'e
Perfektum eintal
luta sund'e
Imperativ eintal
lut sund'e!
Imperativ fleirtal
luti sund'e!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Jon Kjelleberg
Registrert av:
Sigurd Brokke (18.09.2014)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
12300