lúse

leggje noko av tre i mellom for å tette ei opning mellom stokkar i lafta bygning

Infinitiv
lúse
Presens eintal
lúsar
Presens fleirtal
lúse
Preteritum eintal
lúsa
Preteritum fleirtal
lúsa
Perfektum eintal
lúsa
Imperativ eintal
lús!
Imperativ fleirtal
lúsi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Hus
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Gunhild Espetveit
Registrert av:
Sigurd Brokke (21.08.2014)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
12214