avvège

vike veg (gå utom vegen når ein møter ein annan eller andre)

Der kåm enn stór'e bíl'e imót mi, så eg laut avvège.

Infinitiv
avvège
Presens eintal
avvègar
Presens fleirtal
avvège
Preteritum eintal
avvèga
Preteritum fleirtal
avvèga
Perfektum eintal
avvèga
Imperativ eintal
avvèg!
Imperativ fleirtal
avvègji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Liv Helga Brokke (2016)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Jon Kjelleberg
Registrert av:
Sigurd Brokke (20.06.2014)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (04.05.2016)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (05.07.2016)
Id fra gammalt system:
12167
Intern kommentar:
KKH: Der kåm an stór'e bíl'e imót mi, så eg laut avvège.
Dialekt døme (for lydfil)
Hylestadmål