maske mæ

1. noko som er slite (helst om klede)
2. slåss for moro (noko hard leik; kan verte i hardaste laget for eit lite barn)

Infinitiv
maske mæ
Presens eintal
maskar mæ
Presens fleirtal
maske mæ
Preteritum eintal
maska mæ
Preteritum fleirtal
maska mæ
Perfektum eintal
maska mæ
Imperativ eintal
mask mæ!
Imperativ fleirtal
maskji mæ!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Klede og sko , Leik og fritid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Dreng Å. Tveiten / Gerd Mosdøl / G.B. Holen
Kjelde (fritekst):
Ingebjørg Vegestog Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (09.05.2014)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (09.05.2014)
Id fra gammalt system:
12095