maltre

klemme sund, knuse (bruka om kropp og ting)
Sjå også miltre.

Infinitiv
maltre
Presens eintal
maltrar
Presens fleirtal
maltre
Preteritum eintal
maltra
Preteritum fleirtal
maltra
Perfektum eintal
maltra
Imperativ eintal
maltr!
Imperativ fleirtal
maltri!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna , Kropp og helse (menneske)
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Dreng Å. Tveiten / Gerd Mosdøl / G.B. Holen
Kjelde (fritekst):
Ingebjørg Vegestog Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (09.05.2014)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (09.05.2014)
Id fra gammalt system:
12094