nèvast

handhelse (gjerne for å stadfeste ein avtale eller liknande)

Infinitiv
nèvast
Presens fleirtal
nèvast
Preteritum fleirtal
nèvast
Imperativ fleirtal
nèvast!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (22.02.2014)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (22.02.2014)
Id fra gammalt system:
11991
Ukjent ord, sikker kjelde