skòpe

"huske på herdane" (betydde at ein td ville danse eller slåst)

Infinitiv
skòpe
Presens eintal
skòpar
Presens fleirtal
skòpe
Preteritum eintal
skòpa
Preteritum fleirtal
skòpa
Perfektum eintal
skòpa
Imperativ eintal
skòp!
Imperativ fleirtal
skòpi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Sigurd Brokke (28.11.2013)
Oppdatert av:
Jon Kjelleberg (11.10.2018)
Id fra gammalt system:
11874
Intern kommentar:
Frå Torjus Åkre. Aksangen over o-en er usikker. JK BKR skriver at skope tyder uanstendig. Ei stevvendsle som lyder slik kaller ho eit skopestev: "No e eg gla å no e eg fegjen, no møter glyma me håve vegen".