tuske

lage svake lydar

Eg høyre der va' eikvort som tuska ottafyri.

Infinitiv
tuske
Presens eintal
tuskar
Presens fleirtal
tuske
Preteritum eintal
tuska
Preteritum fleirtal
tuska
Perfektum eintal
tuska
Imperativ eintal
tusk!
Imperativ fleirtal
tuskji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (19.09.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
11756