i visse

i pant

Uttrykk
i visse
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (05.09.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (05.09.2013)
Id fra gammalt system:
11725
Ukjent ord, sikker kjelde
Intern kommentar:
Frå GOS.