kjøyre på skramlæ

køyre heim høy eller ved om hausten (så snart jorda var nok klaka, før snøen kom)

Uttrykk
kjøyre på skramlæ
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (24.08.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
11687
Ukjent ord, sikker kjelde
Intern kommentar:
Frå Knut Gjerden