stúrte

døy (bruka om husdyr som fell om og døyr i båsen pga svolt og avmagring)

Infinitiv
stúrte
Presens eintal
stúrtar
Presens fleirtal
stúrte
Preteritum eintal
stúrta
Preteritum fleirtal
stúrta
Perfektum eintal
stúrta
Imperativ eintal
stúrt!
Imperativ fleirtal
stúrti!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (21.06.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
11667