knubbast

"småstangast" (bruka om dyr, td lam, og om born)

Infinitiv
knubbast
Presens eintal
knubbest
Presens fleirtal
knubbast
Preteritum eintal
knubbast
Preteritum fleirtal
knubbast
Perfektum eintal
knubbast
Imperativ eintal
knubbast!
Imperativ fleirtal
knubbast!
Ordklasse
Verb
Emne
Dyr , Leik og fritid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Jon Kjelleberg
Registrert av:
Sigurd Brokke (08.06.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (08.06.2013)
Id fra gammalt system:
11659