muske

grave laust td mose i husvegger (borna kunne av og til finne på å "røykje" mosen som tobakk)
Sjå også musk.

Infinitiv
muske
Presens eintal
muskar
Presens fleirtal
muske
Preteritum eintal
muska
Preteritum fleirtal
muska
Perfektum eintal
muska
Imperativ eintal
musk!
Imperativ fleirtal
muskji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Jon Kjelleberg
Registrert av:
Sigurd Brokke (25.05.2013)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (27.05.2013)
Id fra gammalt system:
11632