krúse epli

steikje rå poteter ved å leggje dei inn i glør

Infinitiv
krúse epli
Presens eintal
krúsar epli
Presens fleirtal
krúse epli
Preteritum eintal
krúsa epli
Preteritum fleirtal
krúsa epli
Perfektum eintal
krúsa epli
Imperativ eintal
krús epli!
Imperativ fleirtal
krúsi epli!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Mat og drikke
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Jon Kjelleberg
Registrert av:
Sigurd Brokke (25.05.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
11630