beikke (H)

gjere bein, rette ut
Sjå også beinke (V) og beikk'e.

Infinitiv
beikke
Presens eintal
beikkar
Presens fleirtal
beikke
Preteritum eintal
beikka
Preteritum fleirtal
beikka
Perfektum eintal
beikka
Imperativ eintal
beikk!
Imperativ fleirtal
beikkji!
Ordklasse
Verb
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Sigurd Brokke
Registrert av:
Sigurd Brokke (25.05.2013)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (07.07.2016)
Id fra gammalt system:
11623