njógange

bruke knea på ryggen til den andre (i slagsmål; når den eine låg nede på magen)

Infinitiv
njógange
Presens eintal
njógjeng'e
Presens fleirtal
njógange
Preteritum eintal
njógjekk
Preteritum fleirtal
njógjinge
Perfektum eintal
njógjengje
Imperativ eintal
njógang!
Imperativ fleirtal
njógangji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Jon Kjelleberg
Registrert av:
Sigurd Brokke (11.05.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
11602