leggje lunnen

leggje botnen i ein høystakk

Infinitiv
leggje lunnen
Presens eintal
legg'e lunnen
Presens fleirtal
leggje lunnen
Preteritum eintal
la lunnen
Preteritum fleirtal
la lunnen
Perfektum eintal
lagt lunnen
Imperativ eintal
legg lunnen!
Imperativ fleirtal
leggji lunnen!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Kjelde (fritekst):
Knut Gjerden
Registrert av:
Sigurd Brokke (11.05.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
11581