rauke

hauge jord oppmed potetplantene

Infinitiv
rauke
Presens eintal
raukar
Presens fleirtal
rauke
Preteritum eintal
rauka
Preteritum fleirtal
rauka
Perfektum eintal
rauka
Imperativ eintal
rauk!
Imperativ fleirtal
raukji!
Registrerings­grunn
Annleis bruk / tyding
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (11.05.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (11.05.2013)
Id fra gammalt system:
11577
Ukjent ord, sikker kjelde