fare gjærí

gå langs steingjerda om våren og sjå etter at det ikkje har falle ned stein (og evt leggje oppatt stein som har falle ned; vert òg bruka om å kontrollere vanlege nettinggjerde)

Infinitiv
fare gjærí
Presens eintal
fèr'e gjærí
Presens fleirtal
fare gjærí
Preteritum eintal
fór gjærí
Preteritum fleirtal
fóre gjærí
Perfektum eintal
fare gjærí
Imperativ eintal
far gjærí!
Imperativ fleirtal
fari gjærí!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Georg O. Viki
Registrert av:
Sigurd Brokke (10.05.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (10.05.2013)
Id fra gammalt system:
11569