gròvskjère (H)

grovskjere eller hogge til eit emne (slik at det vert raskt å gjere ferdig når ein får høve)
Sjå også gróvskjère (V).

Eg hèv gròvskòre trjú tréskópòr i di seiste, men da ljóte liggje ti' eg fær bæri tí' ti' gjère da færige.

Infinitiv
gròvskjère
Presens eintal
gròvskjèr'e
Presens fleirtal
gròvskjère
Preteritum eintal
gròvskar
Preteritum fleirtal
gròvskåre
Perfektum eintal
gròvskòri
Imperativ eintal
gròvskjèr!
Imperativ fleirtal
gròvskjèri!
Registrerings­grunn
Spesiell bøying
Ordklasse
Verb
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Sterkt verb
Emne
Arbeid
Innlese av
Sigurd Brokke (2023)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Bjørgulv Holen (25.04.2013)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (26.04.2013)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (26.04.2013)
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (05.04.2023)
Id fra gammalt system:
11566