tuple

fare smått og seint med eit arbeid (mone lite)

Infinitiv
tuple
Presens eintal
tuplar
Presens fleirtal
tuple
Preteritum eintal
tupla
Preteritum fleirtal
tupla
Perfektum eintal
tupla
Imperativ eintal
tupl!
Imperativ fleirtal
tupli!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (27.03.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
11495