fékte

skunde seg, ha det travelt

'U fékta fælt, å pakka for at 'u sill' røkkje bussen.

Infinitiv
fékte
Presens eintal
féktar
Presens fleirtal
fékte
Preteritum eintal
fékta
Preteritum fleirtal
fékta
Perfektum eintal
fékta
Perfektum fleirtal
fékta
Imperativ eintal
fékt!
Imperativ fleirtal
fékti!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (12.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (30.03.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (03.11.2005)
Id fra gammalt system:
1147