drøygje

1. utsetje
2. gjere drygare

1. Mi mòge 'kji drøygje for lengji førr'ell mi bigjynde å høye, eg sér nåkå myrke skjýbanka i austri. Ko lengji va' det di drýgdi?
2. Fysst da våre masslause, så drøygde da mjø̀læ mæ å blande inní borkemjø̀l.

Infinitiv
drøygje
Presens eintal
drøygjer
Presens fleirtal
drøygje
Preteritum eintal
drøygde
Preteritum fleirtal
drøygde
Perfektum eintal
drøygt
Imperativ eintal
drøyg!
Imperativ fleirtal
drøygji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Liv Helga Brokke (2017)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Bjørgulv Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (08.03.2013)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (30.11.2016)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (30.11.2016)
Id fra gammalt system:
11463