trygje

leggje trjugar på hesteføtene

Infinitiv
trygje
Presens eintal
trygjer
Presens fleirtal
trygje
Preteritum eintal
trygde
Preteritum fleirtal
trygde
Perfektum eintal
trygt
Imperativ eintal
tryg!
Imperativ fleirtal
trygji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid , Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Jon Kjelleberg
Registrert av:
Sigurd Brokke (22.02.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (22.02.2013)
Id fra gammalt system:
11427