snåse

stelle, pusse

Infinitiv
snåse
Presens eintal
snåsar
Presens fleirtal
snåse
Preteritum eintal
snåsa
Preteritum fleirtal
snåsa
Perfektum eintal
snåsa
Imperativ eintal
snås!
Imperativ fleirtal
snåsi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Torjus Åkre (1897-1990)
Registrert av:
Sigurd Brokke (21.02.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (21.02.2013)
Id fra gammalt system:
11423
Ukjent ord, sikker kjelde