bronde

brjote ris av td raun eller selje (som fór til geit og sau på vårkanten)

Infinitiv
bronde
Presens eintal
brondar
Presens fleirtal
bronde
Preteritum eintal
bronda
Preteritum fleirtal
bronda
Perfektum eintal
bronda
Imperativ eintal
brond!
Imperativ fleirtal
brondi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Olav M. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (07.02.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
11416