snuse

lukte, snase

Infinitiv
snuse
Presens eintal
snusar
Presens fleirtal
snuse
Preteritum eintal
snusa
Preteritum fleirtal
snusa
Perfektum eintal
snusa
Imperativ eintal
snus!
Imperativ fleirtal
snusi!
Registrerings­grunn
Annan skrivemåte / uttale
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Gunhild Rygnestad Trydal
Registrert av:
Sigurd Brokke (07.02.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
11414