sygne snòrun

1. sjå etter (og rette opp) rypesnarene (fangstmann)
2. leite etter mat i snarene (td ørn eller rev)
Sjå også sygne.

1. I morgó lýt eg sygne snòrun.

Infinitiv
sygne snòrun
Presens eintal
sygnar snòrun
Presens fleirtal
sygne snòrun
Preteritum eintal
sygna snòrun
Preteritum fleirtal
sygna snòrun
Perfektum eintal
sygna snòrun
Imperativ eintal
sygn snòrun!
Imperativ fleirtal
sygni snòrun!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Dyr , Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (05.02.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (05.09.2013)
Id fra gammalt system:
11392
Ukjent ord, sikker kjelde