buke

skuve, slite tungt

Infinitiv
buke
Presens eintal
bukar
Presens fleirtal
buke
Preteritum eintal
buka
Preteritum fleirtal
buka
Perfektum eintal
buka
Imperativ eintal
buk!
Imperativ fleirtal
bukji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (11.01.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
11362