kåme av rondinn

hoppe over ei line når ein les i ei bok (feillesing)

Infinitiv
kåme av rondinn
Presens eintal
kjæm'e av rondinn
Presens fleirtal
kåme av rondinn
Preteritum eintal
kåm av rondinn
Preteritum fleirtal
kóme av rondinn
Perfektum eintal
kåme av rondinn
Imperativ eintal
kåm av rondinn!
Imperativ fleirtal
kåmi av rondinn!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (11.01.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
11361