nòse

vere nyfiken (noko frekk)

Addestad laut 'an nòse, den fanten!

Infinitiv
nòse
Presens eintal
nòsar
Presens fleirtal
nòse
Preteritum eintal
nòsa
Preteritum fleirtal
nòsa
Perfektum eintal
nòsa
Imperativ eintal
nòs!
Imperativ fleirtal
nòsi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (11.01.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
11360