búke mæ

streve med, halde på med

Infinitiv
búke mæ
Presens eintal
búkar mæ
Presens fleirtal
búke mæ
Preteritum eintal
búka mæ
Preteritum fleirtal
búka mæ
Perfektum eintal
búka mæ
Imperativ eintal
búk mæ!
Imperativ fleirtal
búkji mæ!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut Trydal / Olav O. Holen
Kjelde (fritekst):
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (01.12.2012)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (01.12.2012)
Id fra gammalt system:
11330
Intern kommentar:
KKH: Er det heller: buke?