kåme laggandi

kome ruslande

Infinitiv
kåme laggandi
Presens eintal
kjæm'e laggandi
Presens fleirtal
kåme laggandi
Preteritum eintal
kåm laggandi
Preteritum fleirtal
kóme laggandi
Perfektum eintal
kåme laggandi
Imperativ eintal
kåm laggandi!
Imperativ fleirtal
kåmi laggandi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut Trydal / Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (01.12.2012)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
11310