tvíflette

flette never andre gongen (kartenævr)

Infinitiv
tvíflette
Presens eintal
tvífletter
Presens fleirtal
tvíflette
Preteritum eintal
tvíflette
Preteritum fleirtal
tvíflette
Perfektum eintal
tvíflett
Imperativ eintal
tvíflett!
Imperativ fleirtal
tvífletti!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Gunhild Espetveit
Registrert av:
Sigurd Brokke (17.11.2012)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (17.11.2012)
Id fra gammalt system:
11261