lòve godt

tvinge nokon til å gje seg eller love å halde fred (oftast i samband med slagsmål)

Infinitiv
lòve godt
Presens eintal
lòvar godt
Presens fleirtal
lòve godt
Preteritum eintal
lòva godt
Preteritum fleirtal
lòva godt
Perfektum eintal
lòva godt
Imperativ eintal
lòv godt!
Imperativ fleirtal
lòvi godt!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (06.10.2012)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
11197