svére

brenne friskt (raskt og sprakande)

Infinitiv
svére
Presens eintal
svérar
Presens fleirtal
svére
Preteritum eintal
svéra
Preteritum fleirtal
svéra
Perfektum eintal
svéra
Imperativ eintal
svér!
Imperativ fleirtal
svéri!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (07.09.2012)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
11115