flysje

1. ta skalet av koka poteter, appelsiner og lignende
2. minke, øyde opp
Sjå også flus, epleflus og reiske.

1. 'An fluste si epli å ville ète.
2. Det flys'e så på vé'en fysst det æ så hard'e kjyl'e.

Infinitiv
flysje
Presens eintal
flys'e
Presens fleirtal
flysje
Preteritum eintal
fluste
Preteritum fleirtal
fluste
Perfektum eintal
flust
Imperativ eintal
flys!
Imperativ fleirtal
flysji!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Mat og drikke
Innlese av
Knut K. Homme (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (12.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (04.04.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (12.12.2018)
Id fra gammalt system:
1111
Intern kommentar:
2: BKR.