rufse

grovkarde ull til kairefyddi (rive ut dei verste flokane, og deretter karde ulla til rullar)

Infinitiv
rufse
Presens eintal
rufsar
Presens fleirtal
rufse
Preteritum eintal
rufsa
Preteritum fleirtal
rufsa
Perfektum eintal
rufsa
Imperativ eintal
rufs!
Imperativ fleirtal
rufsi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Gyro T. Homme / Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (25.08.2012)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (25.08.2012)
Id fra gammalt system:
11036