gange att'e

gå att som gjenferd

Uttrykk
gange att'e
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Sigurd Brokke (23.08.2012)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
11010