slake

slepe nedpå

Infinitiv
slake
Presens eintal
slakar
Presens fleirtal
slake
Preteritum eintal
slaka
Preteritum fleirtal
slaka
Perfektum eintal
slaka
Imperativ eintal
slak!
Imperativ fleirtal
slakji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (19.05.2012)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
10904