skulse

dytte, gjeve eit puff

Infinitiv
skulse
Presens eintal
skulsar
Presens fleirtal
skulse
Preteritum eintal
skulsa
Preteritum fleirtal
skulsa
Perfektum eintal
skulsa
Imperativ eintal
skuls!
Imperativ fleirtal
skulsi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (26.04.2012)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (26.04.2012)
Id fra gammalt system:
10861